Kalajoen silmätautien poliklinikka

Kalajoen silmätautien poliklinikka

Tiesitkö, että sinulla on oikeus valita erikoissairaanhoidon hoitopaikkasi suomalaisista erikoissairaanhoidon julkisten yksiköiden joukosta. Yhdessä lääkärisi kanssa voitte nyt päättää, missä erikoissairaanhoidon yksikössä haluat saada hoitoa.

Kalajoen silmätautien poliklinikka tuottaa silmätautien perustason erikoissairaanhoidon palvelut lähipalveluina Kalajoen terveyskeskuksessa. Kalajoen silmätautien poliklinikan palvelut ovat käytettävissä kuntalaisille lähetteellä. Hoitoon pääsee nopeasti ja jonottamatta.

Valitse Kalajoki silmätautien hoitopaikaksesi – asuitpa missä päin Suomea tahansa. Kysy lisää valinnanvapaudesta Kalajoen terveyskeskuksen numerosta

044 469 1512

Valinnanvapaus

Valinnanvapaus

Vuoden 2014 alusta lähtien suomalaisilla on ollut vapaus valita hoitopaikkansa mistä tahansa julkisen sektorin yksiköstä, kun tarvitaan erikoissairaanhoitoa. Valinta tapahtuu yhteistyössä työterveys-, terveyskeskus- tai yksityislääkärin kanssa, joka arvioi erikoissairaanhoidon tarpeen ja tekee tarvittaessa lähetteen erikoissairaanhoidon yksikköön, jonka te yhdessä valitsette. Lääkäri varmistaa ennen lähetteen lähettämistä, että sairaalassa on hoidon edellyttämä erikoisala ja asiantuntemus. Erikoissairaanhoidon valinnanvapaus koskee kiireetöntä tutkimusta tai hoitoa.

Lisää tietoa hoitopaikan valinnasta

         Kalajoen erikoissairaanhoito koostuu silmätautien perustason erikoissairaanhoidon palveluista, joita tuotetaan lähipalveluina kokeneiden erikoislääkäreiden ja silmäasiantuntijoiden toimesta. Sisällöltään ja toteutukseltaan hoito vastaa yliopistosairaalassa annettua hoitoa ja palvelu toteutetaan julkisen terveydenhuollon hoitoon pääsyn kriteerien mukaisesti. Kalajoella tuotetaan seuraavia silmätautien palveluita:

 

Vastaanotot

Silmähoitajan vastaanotto
Silmätautien erikoislääkärin vastaanotto
Ikärappeuman hoito ja seuranta
Glaukooman diagnostiikka, hoito ja seuranta
Lasten silmäsairauksien hoito ja seuranta
Laajat silmätutkimukset
Yleisoftalmologia

 

 

Päiväkirurgiset leikkaukset

Kaihileikkaukset
Luomileikkaukset


Lähetteen kautta järjestetyn erikoissairaanhoidon kustannukset ohjataan aina kotipaikkakunnan maksettavaksi. Kela korvaa matkakustannukset yleensä lähimmän hoitopaikan mukaan. Potilas maksaa hoidosta käynti-, päiväkirurgia- tai hoitopäivämaksun, jotka ovat seuraavat:

Poliklinikkakäynti: 41,20 € / käynti
Hoitopäivä: 22,80 € / vrk
Päiväkirurgia: 136,80 € / toimenpidepäivä

Lisää tietoa asiakasmaksuista
Potilaalle

Potilaalle

Tarvitset erikoissairaanhoitoon terveyskeskuksen, sairaalan, työterveyshuollon tai yksityisen lääkärin lähetteen. Tämän jälkeen lähetteen vastaanottanut sairaala toimittaa tietoa jatkotoimenpiteistä.

Kalajoen terveyskeskuksessa tuotetaan silmätautien erikoissairaanhoidon palveluita. Lähetteen saatuasi mainitse lähettävälle lääkärille, missä haluat hoitosi toteutettavan. Lähetteen kautta järjestetyn erikoissairaanhoidon kustannukset ohjataan kotipaikkakuntasi maksettavaksi. Kela korvaa matkakustannukset lähimmän hoitopaikan mukaan. Maksu asiakkaalle on ainoastaan kunnan vahvistama poliklinikka- ja päiväkirurgiamaksu.

 


 

Kalajoella pääset nopeasti hoitoon

Hoitoon pääsyn perusteet ovat koko Suomessa yhdenmukaiset, ja ne on linjannut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kun lääkärisi on lähettänyt lähetteen uuteen hoitopaikkaan, hoidon tarve arvioidaan hoitopaikassa joko lähetteen tai lisätutkimusten avulla. Arviointi tulee aloittaa kolmen viikon sisällä lähetteen saapumisesta. Mahdolliset lisätutkimukset arvioinnin selvittämiseksi tulee suorittaa kolmen kuukauden sisällä lähetteen saapumisesta. Hoitoon on päästävä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua hoidontarpeen arvioinnista. Hoidon saatavuudessa huomioidaan hoidon edellyttämä kiireellisyys.

Tällä hetkellä pääset Kalajoella hoitoon hoitotakuuta nopeammin. Lisätietoja hoitoonpääsystä saat soittamalla Kalajoen terveyskeskukseen

044 469 1512

Lääkärille

Lääkärille

Kun toteat potilaan tarvitsevan jatkotutkimuksia tai hoitoa erikoissairaanhoidossa, tee yhdessä potilaan kanssa päätös hoitopaikasta, johon lähete osoitetaan. Potilas on mahdollista lähettää silmätautien erikoissairaanhoidon osalta Kalajoen terveyskeskukseen. Silmätautien lähetteestä Kalajoen terveyskeskukseen tulee näkyä potilaan tiedot hoidon tarpeen ja kiireellisyyden määrittämistä varten, mitä tutkimuksia ja hoitoja potilaalle on jo tehty. Mukaan liitetään tarvittaessa kaikkien tehtyjen tutkimusten ja laboratoriokokeiden tulokset. Kalajoella tuotetaan niin silmätautien polikliiniset palvelut kuin päiväkirurgiset leikkauspalvelut.

Lisätietoja silmätautien erikoissairaanhoitoon lähettämisestä Kalajoen terveyskeskukseen antaa Kalajoen terveyskeskus numerosta

044 469 1512

 

Yhteystiedot

Yhteystiedot

Kysy lisää valinnanvapaudesta ja Kalajoen terveyskeskuksen palveluista

044 469 1512

 

Kalajoen terveyskeskus

Tohtorintie 4, 85100 Kalajoki